ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

เอกสาร-VDO โครงการ 4 ภาค

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เอกสารการบรรยาย
1.ผลิตภัณฑ์ และบริการของสอ.พช. คลิก
2.ยทุธศาสตร์ สอ.พช. ฉบับที่ 5 คลิก
3.การดำเนินงานตามแผนธุรกิจประจำปี 2564 คลิก
4.กฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง คลิก
5.สวัสดิการสมาชิก สอ.พช. คลิก
วีดีโอการนำเสนอ
1.คำแนะนำการค้ำประกันเงินกู้ คลิก
2.ระเบียบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คลิก
3.การจัดสวัสดิการให้สมาชิก สอ.พช. คลิก
4.ผลิตภัณฑ์ และบริการของสอ.พช. คลิก
วิดีโอผู้บรรยาย

1.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม 2564
   นายวิชล มนัสเอื้อศิริ

คลิก

2.บทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และตัวแทนสหกรณ์ 2564
   นายชำนาญ วัฒนศิริ

คลิก

3.การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร  2564
   นายชำนาญ วัฒนศิริ

คลิก
4.ยทุธศาสตร์ สอ.พช. ฉบับที่ 5 2564
   น.ส.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
คลิก
5.การดำเนินงานตามแผนธุรกิจประจำปี 2564
  นายพิทยาวุธ อังศุสิงห์
คลิก

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด