ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

บริการเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.95
เงินกู้ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) 6.95
เงินกู้สามัญ 6.95
เงินกู้พิเศษเพื่ออุปกรณ์สื่อสาร 6.00
เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา 5.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อเพื่อความจำเป็นเร่งด่วน 6.50
เงินกู้โครงการคุณมีฝัน สหกรณ์มีให้ 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อใช้จ่ายตามประเพณี 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมรถยนต์ 6.25
เงินกู้พิเศษพื่อประกอบอาชีพรายย่อย 6.25
เงินกู้พิเศษเพื่อสินเชื่อทันใจ 6.95
โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล 5.95

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด