ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

การสมัครสมาชิกสามัญ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
การถือหุ้น

สมาชิกมีสิทฺธิถือหุ้นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกได้ ดังนี้

เงินเดือน (บาท) ส่งเงินค่าหุ้น (บาท)
ไม่เกิน 10,000   500
เกิน 10,000 ไม่เกิน    12,000 600
เกิน 12,000 ไม่เกิน   14,000 700
เกิน 14,000 ไม่เกิน   16,000 800
เกิน 16,000 ไม่เกิน   18,000 900
เกิน 18,000 ไม่เกิน   20,000 1,000
เกิน 20,000 ไม่เกิน   30,000 1,200
เกิน 30,000 ไม่เกิน   40,000 1,500
เกิน 40,000 ไม่เกิน   50,000 2,000
  50,000  ขึ้นไป 3,000

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด