ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
• เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญ (สม) 6.95
เงินกู้สามัญ โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน (สห) 6.95
• เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉฉ) 5.95
เงินกู้ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM) (ฉก) 5.95
• เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษเพื่อสินเชื่อทันใจ (สจ) 5.95
เงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวของสมาชิก และครอบครัวสมาชิก (พท) 5.95
เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้นอกระบบสหกรณ์ (รน) 5.95
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ (ลท) 5.95
โครงการคุณมีฝัน สหกรณ์ฯ มีให้ (พฝ) 5.95
โครงการเงินกู้พิเศษสร้างสุขอเนกประสงค์ 6 ประเภท 5.95
1.เงินกู้เพื่อใช้จ่ายตามประเพณีฯ (พพ)  
2.เงินกู้เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน (พร)  
3.เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ (พย) 
4.เงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ (พจ)  
5.เงินกู้เพื่อซ่อมรถยนต์ (พช)  
6.เงินกู้พื่อประกอบอาชีพรายย่อย (พก)  
โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์สื่อสาร (ICT) 5.95
เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขปีใหม่ (พป) 5.95
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา (พศ) 5.95
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้สูงอายุปลอดเงินต้น (ปด) 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 2563 (คห.) 4.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะระยะ 1 (คส.)    ปิดโครงการแล้ว 4.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะระยะ 2 (พค.)    ปิดโครงการแล้ว 4.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (พส.)   ปิดโครงการแล้ว 4.75
เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (พด) 4.50
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ (ชค) 3.30

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด