ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

ปี พ.ศ. 2511 นายสาย หุตะเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้และแก้ปัญหาทางการเงินของสมาชิก ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 500 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกก่อตั้ง 30,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้จดทะเบียน ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2511 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ 96/11295 โดยใช้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" และได้ขอจดทะเบียนเปลื่ยนชื่อใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2543

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด