ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

บริการทางการเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร

บัญชี/สาขา

เลขบัญชี

Image

กรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์


สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

955-0-05132-3

Image

ออมสิน

บัญชีเผื่อเรียก


สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

020-0-2509004-2

Image

กรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์


สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

942-0-00130-8

Image

ไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์


สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

402-141740-4

Image

ธ.ก.ส.

บัญชีออมทรัพย์


สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

011-9-9203382-3

**การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์กรุณาแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบหลังจากโอนเงินแล้วเพื่อตรวจสอบ**

เงินโอนรับฝากถึง 15.00 น. หากสมาชิกนำมาฝากในเวลาหลังจาก 15.00น. เจ้าหน้าที่จะรับไว้เพื่อนำฝากในวันทำการถัดไป

การโอนแบบ Bill Payment

**ทำรายการแล้วไม่ต้องแจ้งกลับสหกรณ์ฯ**

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การฝากเงิน
ผ่านธนาคารกรุงไทย

download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การชำระเงิน
ผ่านธนาคารกรุงไทย

download

คู่มือบริการ

ฝาก-ชำระ ผ่าน Application
Krungthai NEXT

download

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด