ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

เชิญชวน ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ ผ่านระบบเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขอเชิญชวน สมาชิก "ข้าราชการบำนาญ" และ "หน่วยงานนอกกรมการพัฒนาชุมชน" ใช้สิทธิสรรหา

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2568

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์การสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์

ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 2567
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เข้าสู่ระบบลงทะเบียน 

 Click Bottom

หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้ !!
QR Code ระบบลงทะเบียนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

หมายเหตุ : การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.พช. ประจำปี 2568 กำหนดวิธีการสรรหา 2 วิธี ดังนี้

1.การลงคะแนนสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสมาชิกที่เป็น "ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน" และ "ที่ครบเกษียณอายุ ในปี 2566" และ "เจ้าหน้าที่สหกรณ์"
( "ไม่ต้องลงทะเบียน" ขอใช้สิทธิสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์ "ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 -15.30 น." )

2.การลงคะแนนสรรหาทางไปรษณีย์ สำหรับสมาชิกที่เป็น "ข้าราชการบำนาญกรมการพัฒนาชุมชน" และสังกัด "หน่วยงานนอกกรมการพัฒนาชุมชน"
หากท่านใดที่ประสงค์ลงคะแนนสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์
( "สามารถลงทะเบียน" ใช้สิทธิสรรหาผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ "วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 2567" 
และใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์ "ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 -15.30 น."

สำหรับ "ข้าราชการบำนาญกรมการพัฒนาชุมชน" และ "หน่วยงานนอกกรมการพัฒนาชุมชน" ที่ไม่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์สรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์
สหกรณ์จะ "จัดส่งบัตรสรรหาให้ทางไปรษณีย์" ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ใน วันที่ 28 ตุลาคม 2567 โดยให้สมาชิกส่งกลับทางไปรษณีย์ถึงสหกรณ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2567
ทั้งนี้สหกรณ์จะเปิดรับบัตรสรรหา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ครั้งสุดท้ายในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น.

"ทุกเสียงคือพลัง ลงคะแนนสรรหา เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ"

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด