ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

มอบเงินสนับสนุนให้กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินการจัดงานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "พช.ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา พ.ช.ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช.และคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดงานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "พช.ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" กิจกรรมที่ 4 จิตอาสา พ.ช.ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 และวันสำคัญของชาติห้วงเดือนมิถุนายน จำนวน 25,200 บาท โดยมีนายพุฒินันท์ เกษทองมา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตอาสาพระราชทานและกิจการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด