ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

มอบเงินสนับสนุนให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดงานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "พช.ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" กิจกรรมที่ 3

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช.และคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดงานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน "พช.ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" กิจกรรมที่ 3 จิตอาสา พช.ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันสำคัญของชาติห้วงเดือนพฤษภาคม จำนวน 32,000 บาท โดยมีนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด