ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 34

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ดีเด่น
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) พร้อมด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วย นายเส่ง สิงห์โตทอง รองประธานกรรมการ สอ.พช. นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ สอ.พช. นายปรีชา กิตติสัตยกุล เลขานุการ สอ.พช. นายชัยยา ขำสะอาด เหรัญญิก นายพิทยาวุธ อังศุสิงห์ ผู้จัดการ และทีมฝ่ายจัดการ สอ.พช. ร่วมให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการดำเนินการจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) และเจ้าหน้าที่จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานหลักของสหกรณ์ การพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก Mobile Application ระบบสหกรณ์ออนไลน์ และโครงสร้างการบริหารของสหกรณ์
พร้อมทั้ง ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ

Co op taday ฉบับที่ 33

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด