ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 33

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ พิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ
โดยให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ จำนวน 60 ราย รวมเป็นเงิน 136,100 บาท
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนสวัสดิการ ดังนี้
1.ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกรณีเจ็บป่วย
   จำนวน 37 คน เป็นเงิน 79,500 บาท
2.ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
   จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 29,000 บาท
3.ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
   จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 16,600 บาท
4.ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
   จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 11,000 บาท 

Co op taday ฉบับที่ 34

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด