ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 34

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ ประจำปี 2566
รางวัล “กระบอกน้ำร้อน” ครั้งที่ 2 จำนวน 15 รางวัล
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้สุ่มจับรางวัลผ่านเว็บไซต์ให้กับสมาชิก สอ.พช. ที่ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2566 รอบที่ 2 จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

1.
นางเยาวนี เสาวรส
2.
นางกัลยกร ภูสมมา
3.นางนนทพร สุรศร
4.นางสาวปนัดดา ริคารมย์
5.นางสาวอุมาพร มั่งเขตแขวง
6.นายสาโรช วันประสาท
7.น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ ชาตะวิทยากูลฅ
8.นายธวัชชัย อุทาทิพย์
9.น.ส.ณัฐฐาพันธุ์ โชติบุญนนท์
10.นางสาวกฤษณา เคหาไสย
11.พลฯ หญิง ศรียา บุญรินทร์
12.นางรุ่งนภา วงศ์ชัยสัมฤทธิ์
13.นายกิตติ ชอบอารมณ์
14.นายสุชิน บุญเพ็ง
15.นางวนิดา ศรีตุลาการ

ผู้โชคดีจะได้รับ SMS ข้อความยืนยันจาก สอ.พช.
และจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับ สอ.พช.

Co op taday ฉบับที่ 35

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด