ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 29

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิจารณาซื้อหุ้นกู้ กว่า 110 ล้านบาท
คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมพิจารณาลงทุนซื้อหุ้นกู้
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการ
การลงทุน ประชุมพิจารณาซื้อหุ้นกู้ 4 บริษัท ดังนี้

  1.บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชน จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ 
     - ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs)
     - ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)
   จำนวน 20 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.34-4.64 ต่อปี

   2.บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP คุณภาพเยี่ยมให้กับลูกค้าทั่วทั้งเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.79 -5.09 ต่อปี

   3.บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมาย การค้าเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จำนวน 40 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.40 ต่อปี

   4.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MOVE MIX และ MATCH จำนวน 40 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.97-5.17 ต่อปี

Co op taday ฉบับที่ 29

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด