ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 30

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศึกษาดูงานลงทุนสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการลงทุน และด้านอื่นๆ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วย นายเส่ง สิงห์โตทอง นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด
ได้มีการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน และด้านอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาเพิ่มพูนคุณภาพ ทั้งในด้านการบริการ และการดำเนินงานสหกรณ์ พร้อมทั้งได้มีการมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณ

Co op taday ฉบับที่ 30

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด