ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 28

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อนุมัติทุนสวัสดิการ 127,400 บาท
คณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสวัสดิการ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ โดยให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ จำนวน 50 ราย รวมเป็นเงิน 127,400 บาท
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนสวัสดิการ ดังนี้

     1.ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกรณีเจ็บป่วย
      จำนวน 23 คน เป็นเงิน 32,100 บาท

     2.ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
      จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 42,000 บาท

     3.ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
      จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 20,800 บาท

     4.ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
      จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 2,500 บาท

     5.ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
      จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท

Co op taday ฉบับที่ 28

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด