ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 23

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ดีเด่น

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วย นายเส่ง สิงห์โตทอง นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ นายชัยยา ขำสะอาด เหรัญญิก และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยทีมฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด โดยได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
    1.การบริหารเงินด้านการลงทุน สินเชื่อ และเงินฝาก
    2.ระบบการให้บริการในแต่ละกระบวนงาน
    3.ระบบสารสนเทศเพื่อการทำงาน และการบริการ
    4.การพัฒนาระบบ Mobile Application
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการงานสหกรณ์ และนำแนวปฏิบัติไปปรับใช้ในงานต่อไป พร้อมทั้ง ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ

Co op taday ฉบับที่ 23

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด