ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 24

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิจารณาซื้อหุ้นกู้ กว่า 100 ล้านบาท
คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมพิจารณาลงทุนซื้อหุ้นกู้
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะอนุกรรมการการลงทุน ประชุมพิจารณาซื้อหุ้นกู้ 4 บริษัท ดังนี้
     1. ซื้อหุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ พลังงานทดเเทน พลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่ Li-ion และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 10 ล้านบาท โดยมี อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.95-4.15 ต่อปี
     2. บริษัท เอเชียเสริมลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท และขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ จำนวน10 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76-3.86 ต่อปี
     3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลักเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน (Energy Business) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
(Infrastructure & Utilities Business) และธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) จำนวน 45 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.96-4.21 ต่อปี
     4. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเทเลนอร์ เอเชีย เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการกันระหว่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น เดิม และ ดีแทค ในรูปแบบพันธมิตรที่เท่าเทียมกัน (Equal Partnership) เพื่อสร้างบริษัทโทรคมนาคมแห่งใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมิ จำนวน 35 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.05-4.20 ต่อปี

Co op taday ฉบับที่ 24

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด