ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 22

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ

เมื่อวันศุกร์ที่10 สิงหาคม 2566 คณะอนุกรรมการสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนสิงหาคมโดยให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศสหกรณ์ฯ ซึ่งมีสมาชิกขอรับทุนสวัสดิการ จำนวน 38 ราย เป็นเงิน 79,800 บาท ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสวัสดิการดังนี้

1.ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วย
   จำนวน 25 คน เป็นเงิน 49,800 บาท
2.ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก

   จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท
3.ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ

   จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 4,500 บาท
4.ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบ
สาธารณภัย
   จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 
5,500 บาท

Co op taday ฉบับที่ 22

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด