ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 21

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

"คัดเลือกผลงาน Best Practice"
คณะอนุกรรมการสวัสดิการร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการ Smart Startup เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะอนุกรรม
การสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการร่วมกันประชุม โดยมุ่งเน้นคัดเลือกผลงานโครงการ Smart Startup ค้นหานวัตกรรมและต้นแบบการสร้างอาชีพของสมาชิก สอ.พช. ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างเป็นกระบวนการ โดยคัดเลือกผลงานที่เป็น Best Practice เพื่อสนับสนุนทุนต่อยอดธุรกิจ จำนวน 11 ทุน ดังนี้

 1. นางสาวมารยาท เจริญสกุลสถาพร โครงการทำหมูฝอย
 2. นายอภัย เอียดชูทอง โครงการหมี่กรอบพระอภัยใส่ใจสุขภาพ
 3. นายโสภณ รัมมะเนตร โครงการสร้างสรรค์การแปรรูปผลผลิตแบบผง เพิ่มรายได้ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
 4. นางสาวศิริพร มะโนคำ โครงการสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นแดนเหนือ
 5. นางสาวสิริลักษณ์ อินทรชัย โครงการไม้มงคลสร้างรัก สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว
 6. พ.อ.ท. สุรพงษ์ แท่นดี โครงการปลูก "ผักหวานป่า" ในป่าปลูก "โคก หนอง นา" สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต
 7. นางบุญมี ดีการกล โครงการปลูกมะเขือเทศ ราชินีในโรงเรือน แบบระบบน้ำหยด โดยใช้ ระบบควบคุมน้ำ
 8. นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ โครงการเพราะรักทางเลือกทางรอด
 9. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ใจเพ็ชร โครงการต่อตำ เช้าเรารัก (ษ์) กัน
 10. นายมนัสพันธ์ กาญจนโชคชัย โครงการร้านมะพร้าวสมุย (Samuii CoCo)
 11. นางสาวกาญจนา อนุกูลเวช โครงการผลิตและจำหน่ายขนมแสนอร่อย (ขนมเปี๊ยะสดอบควันเทียน) แบบเดลิเวอรี่


อีกทั้ง ได้นำแนวคิดข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการ จากโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4ภาค) ประจำปี 2566 เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สวัสดิการต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมทั้งพิจารณาการจัดทำของขวัญปีใหม่สำหรับสมาชิกและเครือข่าย ประจำปี 2566

Co op taday ฉบับที่ 21

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด