ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 20

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
"พิจารณาซื้อหุ้นกู้ กว่า 90 ล้านบาท"

คณะอนุกรรมการการลงทุน ประชุมพิจารณาลงทุนซื้อหุ้นกู้เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดยพิจารณาซื้อหุ้นกู้ 4 บริษัท ดังนี้
1.ซื้อหุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.38-4.58 ต่อปี
2.บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิดและเป็นโบรกเกอร์ประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวนกว่า 20 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.56-3.76 ต่อปี
3.บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เป็นห้างสรรพสินค้าประกอบการค้าส่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคโดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” จำนวนกว่า 50 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70-4.00 ต่อปี อีกทั้ง ยังพิจารณาฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จำนวน 10 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50 บาทต่อปี

Co op taday ฉบับที่ 20

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด