ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 18

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วยนายเส่ง สิงห์โตทอง นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ นายชัยยา ขำสะอาด เหรัญญิก และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยทีมฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด โดยได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในหัวข้อ "ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบงานหลักของสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปรับใช้ในงานด้านเทคโนโลยีของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด และได้ชื่นชมรูปแบบกระบวนงานตั้งแต่การจัดทำยุทธศาสตร์ไปจนถึงการประกวดนวัตกรรมของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งได้มอบที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

Co op taday ฉบับที่ 18

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด