ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 19

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
"อนุมัติทุนสวัสดิการ 114,600 บาท"
 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ โดยให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ จำนวน 44 ราย รวมเป็นเงิน 114,600 บาท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนสวัสดิการ ดังนี้

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกรณีเจ็บป่วย
จำนวน 19 คน เป็นเงิน 47,100 บาท
2. ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 51,000 บาท
3. ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ .
จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 12,600 บาท
4. ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท

Co op taday ฉบับที่ 19

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด