ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 17

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อนุมัติเงินกู้ 214 ราย กว่า 158 ล้านบาท


เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 คณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 40 ได้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น158,363,130 บาท โดยเมื่อหักลบหนี้เดิมแล้วคงเหลือ
ทั้งสิ้น 37,661,355.45บาท โดยพบว่า มีสมาชิก สอ.พช. ให้ความสนใจสินเชื่อเงินกู้สามัญมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.58 ของสินเชื่อทั้งหมด

Co op taday ฉบับที่ 17

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด