ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 16

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขับเคลื่อนโครงการ 4 ภาค จุดที่ 4

สอ.พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4 ภาค) จุดที่ 4 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนงาน สอ.พช.สู่สมาชิกในพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกับ 3 กลไกเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน มีการแบ่งกลุ่มทำ Workshop 3 สถานี คือ 1.เงินฝาก 2.สินเชื่อ 3.สวัสดิการ
โดยสถานีที่ 3 ด้านสวัสดิการ “สวัสดิการที่สหกรณ์มีจะขอรับได้อย่างไร” ซึ่งสามารถจำแนกประเภทสวัสดิการได้ 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้สมาชิกทุกคน ได้แก่ ประกันชีวิต , ของขวัญปีใหม่
2.กลุ่มสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้ โดยได้รับตามเงื่อนไข ได้แก่
  -กลุ่มเกษียณอายุ : เงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส
  -กลุ่มวัยทำงาน : ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
3.กลุ่มสวัสดิการที่ได้รับตามเงื่อนไข ได้แก่ สมาชิกถึงแก่กรรม สงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ประสบสาธารณภัย เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร

Co op taday ฉบับที่ 16

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด