ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 32

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อนุมัติทุนสวัสดิการ 1.03 ล้านบาท
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ พิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสวัสดิการ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ โดยให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ จำนวน 1,834 ราย รวมเป็นเงิน 1,038,400 บาท
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนสวัสดิการ ดังนี้
1.ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกรณีเจ็บป่วย

   จำนวน 19 คน เป็นเงิน 33,900 บาท
2.ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก

   จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 57,500 บาท
3.ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ

   จำนวน 16 ราย เป็นเงิน 46,000 บาท
4.ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย

   จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 5,500 บาท
5.ทุนสวัสดิการสมาชิกส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
   จำนวน 1,779 ราย เป็นเงิน 889,500 บาท
Co op taday ฉบับที่ 32

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด