ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 10

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อนุมัติทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก สอ.พช.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ โดยให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ จำนวน 31 ราย รวมเป็นเงิน 49,100 บาท ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติทุนสวัสดิการ ดังนี้

- ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วยจำนวน 19 ราย เป็นเงิน 27,300 บาท

- ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 13,500 บาท
- ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ 3 ราย เป็นเงิน 2,300 บาท
- ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย 5 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท

 

CO OP Today ฉบับที่ 10

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด