ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 11

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขับเคลื่อนโครงการ 4 ภาค จุดที่ 2
สอ.พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4 ภาค) จุดที่ 2 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อ
ขับเคลื่อนงาน สอ.พช. สู่ตัวแทนสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก และคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก
ในพื้นที่ภาคเหนือ มีการแบ่งกลุ่มทำ Workshop 3 สถานี คือ 1.เงินฝาก 2.สินเชื่อ 3.สวัสดิการ
โดยสถานีที่ 1 ด้านเงินฝาก “อยู่ภูมิภาคจะทำธุรกรรมกับสอ.พช. ต้องทำอย่างไร”

  1. การเปิดบัญชี สามารถทำได้โดยการโหลดแบบฟอร์มหน้าเว็บ สอ.พช. กรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งไปรษณีย์มาที่ สอ.พช.
  2. การฝากเงิน สามารถโอนเงินผ่านกรุงไทย Next ผ่านเลขบัญชี สอ.พช. หรือผ่านเมนูจ่ายบิล
  3. การถอนเงิน สามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (เฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์)

Co op taday ฉบับที่ 11

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด