ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 9

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วยนายเส่ง สิงห์โตทอง รองประธานกรรมการ นายชัยยา ขำสะอาด เหรัญญิก และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะทำงานควบคุมภายใน พร้อมด้วยทีมฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาเชียงใหม่ จำกัด โดยมีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานในหัวข้อ "การลงทุน การให้บริการสินเชื่อ และการรับฝากเงิน" โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งข้อคิดในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสภาวะปัจจุบัน

Co op taday ฉบับที่ 9

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด