ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 15

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อนุมัติเงินกู้ 106 ราย กว่า 134 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะอนุกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 40 ได้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 134,168,900 บาท โดยเมื่อหักลบหนี้เดิมแล้วคงเหลือ ทั้งสิ้น 10,200,833.50 บาท พบว่ามีสมาชิก สอ.พช. ให้ความสนใจสินเชื่อเงินกู้สามัญมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.70 ของสินเชื่อทั้งหมด

Co op taday ฉบับที่ 15

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด