ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 14

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขับเคลื่อนโครงการ 4 ภาค จุดที่ 3
สอ.พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4 ภาค) จุดที่ 3 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนงาน สอ.พช. สู่สมาชิกในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับ 3 กลไกเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน มีการแบ่งกลุ่มทำ Workshop 3 สถานี คือ 1.เงินฝาก 2.สินเชื่อ 3.สวัสดิการ
โดยสถานีที่ 2 ด้านสินเชื่อ “ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อที่เหมาะกับเรามีอะไรบ้าง” ซึ่งกลุ่มสินเชื่อสามารถจำแนกได้ 4 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเสริมสภาพคล่อง ได้แก่ เงินกู้ฉุกเฉิน สินเชื่อทันใจ

2.กลุ่มสินเชื่อเพื่อการลงทุนหรือถือครองทรัพย์สิน ได้แก่ สินเชื่อเคหะสงเคราะห์สินเชื่อลุงทุนประกอบอาชีพ สินเชื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
3.กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ สินเชื่อสร้างสุขปีใหม่ สินเชื่อปลอดต้น เงินกู้สามัญ
4.กลุ่มแก้ปัญหา ความเดือดร้อน ได้แก่ สินเชื่อเร่งด่วน รวมหนี้ สามัคไม่จำกัดวงเงิน ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

Co op taday ฉบับที่ 14

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด