ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 8

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

KICK OFF โครงการ 4 ภาค
สอ.พช.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4 ภาค) จุดที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนงาน สอ.พช.สู่สมาชิกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับตัวแทนสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก และคณะกรรมการบริหารกลุ่มเพื่อให้ 3 กลไกร่วมกันค้นหาแนวทาง และกระบวนการขับเคลื่อนงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ตัวแทนสหกรณ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกให้สามารถถ่ายทอดการบริหารจัดการเงินแก่สมาชิก รวมถึงพัฒนาเครือข่ายผู้แทนสมาชิก ตัวแทนสหกรณ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกในการบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

Co op taday ฉบับที่ 8

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด