ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 25

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศึกษาดูงานสหกรณ์ดีเด่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการงานสหกรณ์ เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 น.ส.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วย นายเส่ง สิงห์โตทอง นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ นายชัยยา ขำสะอาด เหรัญญิก นายรักษ์พล วงษ์ม่วง กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก พร้อมด้วยทีมฝ่ายจัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดยได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
     1. การบริหารสินเชื่อ

     2. สวัสดิการของสมาชิก
     3. ระบบสารสนเทศ
     4. การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ แบบระบบ Online
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาเพิ่มพูนคุณภาพในด้านการบริหารและการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป พร้อมทั้ง ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ

Co op taday ฉบับที่ 25

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด