ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ฉบับที่ 26

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ศึกษาดูงานระบบงานสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) เข้าศึกษาดูระบบงานสหกรณ์ดีเด่น เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วยนายเส่ง สิงห์โตทอง นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ นายชัยยา ขำสะอาด เหรัญญิก นายรักษ์พล วงษ์ม่วง กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่จาก ชสอ. และผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) ได้มีการศึกษาดูงานเและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ในเรื่องการพัฒนาระบบงานหลักของสหกรณ์ การพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก ได้แก่ Mobile Application และระบบสหกรณ์ออนไลน์ รวมถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมทั้ง ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ

Co op taday ฉบับที่ 26

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด