ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด
Image

เงินกู้ฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1.ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
2.กู้เงินได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 120,000 บาท กรณีคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ ให้ปัดเศษลงเป็นหลักพัน
3.ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ10 ของเงินได้รายเดือน
4.ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 งวด กรณีสมาชิกประสงค์จะกู้ใหม่ ต้องส่งสัญญามาที่สหกรณ์

*** กรณีสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 59 ปี จะคำนวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน ***

ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2564  คลิกที่นี่

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1.ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
2.กู้เงินได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 120,000 บาท กรณีคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ ให้ปัดเศษลงเป็นหลักพัน
3.ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ10 ของเงินได้รายเดือน
4.ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด จำนวนเงินต้นที่ผ่อนชำระคืน จะกลับไปเป็นวงเงินให้สมาชิกทำรายการกดเงินใหม่ได้อีกครั้ง

*** กรณีสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 59 ปี จะคำนวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน ***

ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2564  คลิกที่นี่ 

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด