ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด
Image
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และมีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี

2. การให้บริการเงินกู้สามัญ

     • กู้เงินได้ 50เท่าของเงินได้รายเดือนไม่เกิน 3,000,000 บาท และหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือน

     • กู้หุ้นสามารถกู้ได้เต็มจำนวนของหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ และหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือน    

     • กู้เงินได้ไม่จำกัดวงเงิน และหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30%ของเงินได้รายเดือน    

*** ทั้งนี้สมาชิกมีสัญญาเงินกู้สามัญได้เพียง 1 สัญญา เท่านั้น ***

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ ฯ คลิกที่นี่ 

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด