ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “Smart Start Up ค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกในยุคดิจิตอล”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “Smart Start Up ค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกในยุคดิจิตอล”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ Smart Start Up ค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกในยุคดิจิตอล ” จำนวน 10,000 บาท ให้แก่ นางนิทรา ชูจิตร เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน 3003

 

ดูรูปเพิ่มเติม

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด