ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ พช มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ ” 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มอบเงินสนับสนุนโครงการ  พช มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ  เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายภูษิต ลัทธิธนธรรม รองประธาน สอ.พช , นายบุญเอื้อ โพชนุกูล รองประธาน สอ.พช.
นายปรีชา กิตติสัตยกุล กรรมการและเลขานุการ และนายพิทยาวุธ อังศุสิงห์ ผู้จัดการ สอ.พช.

เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการ “ พช มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ ” จำนวน 20,000 บาท
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน
โดยมี 
นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ เลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน 5001

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด