ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

"อนุมัติทุนสวัสดิการ จำนวน 93,100 บาท"
คณะอนุกรรมการสวัสดิการชุดที่ 41 พิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการสมาชิก
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ ร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการ
โดยให้การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ จำนวน 49 ราย รวมเป็นเงิน จำนวน 93,100 บาท
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนสวัสดิการ ดังนี้
1. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกรณีเจ็บป่วย
จำนวน 32 คน เป็นเงิน 52,800 บาท
2. ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 20,500 บาท
3. ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ .
จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 19,800 บาท

ข่าวโดย : คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 41

Coop today ฉบับที่ 4

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด