ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อนุมัติทุนสวัสดิการ จำนวน 63,000 บาท
คณะอนุกรรมการสวัสดิการชุดที่ 41 พิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการสมาชิก เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567
คณะอนุกรรมการสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการโดยให้ การช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ฯ จำนวน 40 ราย รวมเป็นเงิน จำนวน 63,000 บาท

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติทุนสวัสดิการ ดังนี้
1. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกกรณีเจ็บป่วย
จำนวน 21 คน เป็นเงิน 30,000 บาท
2. ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 16,500 บาท
3. ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ .
จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท
4. ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 6,500 บาท

ข่าวโดย : คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 41

CO OP Today ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด