ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

แผนการประชุมคณะกรรมการเงินกู้

แผนการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ปี 2564

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
แผนการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ปี 2564
 ครั้งที่  วันปิดรับคำขอและสัญญากู้เงิน  วันประชุมเงินกู้สามัญ
    วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
    วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
    วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
    วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
    วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
    วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
    วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
    วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
    วันจันทร์ที่ 4 ตลาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
    วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
    วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
    วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
26   วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด