ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

วิดีโอ

ชื่อโครงการ : ปลูก "ผักหวานป่า" ในป่าปลูก "โคก หนอง นา" สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการ Smart StartUp ค้นหานวัตกรรมและต้นแบบการสร้างอาชีพของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2566
ชื่อโครงการ : ปลูก "ผักหวานป่า" ในป่าปลูก "โคก หนอง นา" สร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต"
ผู้เสนอโครงการ : พ.อ.ท. สุรพงษ์ แท่นดี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด