ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คุณสมบัติ

  1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
  2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 9
  3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565 ข้อ 74 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 9

วิธีการสมัคร

  1. สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
  2. สมัครโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับถึงประธานคณะกรรมการสรรหา


ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน 8 ตำแหน่ง

ระยะเวลาการรับสมัคร
10 ตุลาคม 2565

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด