ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

การปฐมนิเทศผู้แทนสมาชิกใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผู้แทนสมาชิก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนสมาชิกใหม่ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ จึงกำหนดให้มีการปฐมนิเทศผู้แทนสมาชิกใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

วิดีโอ การปฐมนิเทศผู้แทนสมาชิกใหม่ ประจำปี 2565 คลิกโหลด
   

 

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด