ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

มอบเงินสนับสนุนโครงการ พช. ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มอบเงินสนับสนุนโครงการ พช. ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. และคณะกรรมการดำเนินการ สอ.พช. ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ พช. ทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ กิจกรรมที่ 1 จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 25,000 บาท โดยมีนางสาวญาดาภา หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการฯ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด