ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

สอ.พช. ประชุมซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สอ.พช. ประชุมซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน นายเส่ง สิงห์โตทอง ประธานกรรมการการสรรหา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดยมี นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ นายชัยยา ขำสะอาด กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วย นายพิทยาวุธ อังศุสิงห์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์

นายเส่ง สิงห์โตทอง ประธานกรรมการการสรรหา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน (สอ.พช.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ผ่านบัตรสรรหาทางไปรษณีย์และผ่านระบบออนไลน์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account (สอ.พช.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และได้ดำเนินการประกาศรับสมัคร ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2566 การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้มีตำแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่ ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และกรรมการดำเนินการ จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยมีจำนวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีสิทธิลงคะแนนสรรหาจำนวน 9,977 คน พร้อมตั้งเป้าหมายการสรรหาในครั้งนี้ให้มีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหามากกว่าร้อยละ 75 และสหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้มีการซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาในวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 โดยกำหนดซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์ สำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น. และกำหนดซักซ้อมการลงคะแนนสรรหาโดยใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (รวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 12.00 น.

นายชัยยา ขำสะอาด กรรมการและเหรัญญิก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์เป็นการทดลองนำเอาระบบการสรรหาของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองมาใช้ในปีนี้ โดยนำมาใช้ในการลงคะแนนสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (รวมถึงข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566) และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยสหกรณ์จะส่งลิงค์เว็บไซต์ หรือ QR Code ไปให้สมาชิกโดยสมาชิกสามารถลงคะแนนสรรหาผ่านโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต กำหนดวันลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. พร้อมนี้ ได้มีการทดสอบระบบการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์ให้สมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้ร่วมทดสอบระบบการลงคะแนนสรรหาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการทดสอบระบบการลงคะแนนสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ นายชัยยา ขำสะอาด ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้สมาชิกทุกท่านเชื่อมั่นว่า การดำเนินการสรรหาผ่านระบบออนไลน์ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

DSC03636 0DSC03714 0

 

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด