ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

สอ.พช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สอ.พช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด นำโดย น.ส.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ นายเส่ง สิงห์โตทอง รองประธานกรรมการ นายชัยยา ขำสะอาด กรรมการและเหรัญญิก นายพิทยาวุธ อังศุสิงห์ ผู้จัดการ สอ.พช พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด นำโดย นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ประธานกรรมการ นายสมชาย เอื้อจารุพร ที่ปรึกษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายณรงค์ศักดิ์ พึ่งพงษ์ กรรมการ นายบัญญัติ เลื่อนแป้น กรรมการ นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา กรรมการและเลขานุการ นายปราโมทย์ วังคูณ ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

รูปภาพเพิ่มเติม

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด