ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ข้าราชการที่ดี มีศีลธรรมจรรยา มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

มอบเงินสนับสนุนโครงการข้าราชการที่ดี มีศีลธรรมจรรยา มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.. 2566

 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. พร้อมด้วยนายปรีชา กิตติสัตยกุล เลขานุการ และฝ่ายจัดการ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการโครงการ “ข้าราชการที่ดี มีศีลธรรมจรรยา มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 จำนวน 10,000 บาท โดยมีนางปราณี  บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกรม และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด