ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดสื่อมาสคอต (Mascot)และคำขวัญ สอ.พช.

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
คำขวัญ เพียบพร้อมบริการ บริหารงานโปร่งใส โดดเด่นทันสมัย ใส่ใจสมาชิก
คำอธิบายคำขวัญ  : เป็นสหกรณ์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพียบพร้อมสำหรับ
การบริการสมาชิกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ มีศักยภาพ บริหารจัดการสหกรณ์
ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบบริหารที่ทันสมัย
โดดเด่น มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร บริการ เพื่อความรวดเร็ว
ถูกต้องและทั่วถึง ตลอดจนการบริการด้วยใจ ใส่ใจดูแลสมาชิกทุกคน
อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงอย่างยั่งยืนของสหกรณ์ต่อมวลสมาชิก
CONCEPT  : แนวคิดในการออกแบบ “น้อง THUS” เป็น Robot เด็กหนุ่ม ที่สื่อถึงความโดดเด่นทันสมัย มั่นคง แข็งแรง และมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตร ยืนยกนิ้วกด Like
สื่อถึงการถูกใจ ชื่นชอบที่ได้ให้บริการแก่สมาชิก มีอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่ กระเป๋า ทีมีคุณสมบัติเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ที่เก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของสอ.พช.
และสมาชิก เชื่อมต่อข้อมูลไปยัง แว่นตา ที่เปรียบเสมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงข้อมูลต่าง ๆ ได้ในทันที หูฟังพร้อมไมค์ในตัว เพื่อรับฟังเสียงของสมาชิก
ไม่ว่าจะเป็นคำถาม คำปรึกษา คำแนะนำ หรือเสียงสะท้อนในด้านต่าง ๆ ของสมาชิก และตอบคำถาม หรือให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิก เสาสัญญาณ บนศีรษะ
ใช้ค้นหาสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เนต เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึงมีตัวอักษรย่อ CDD CO-OP
อยู่กลางหน้าอก มีตราสัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด อยู่บนหัวเข็มขัด และกระเป๋าสะพายด้านหลัง มีตราสัญลักษณ์และวิสัยทัศน์ “องค์กรทันสมัย
 โดดเด่านเป็นที่ประจักษ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิก” เพื่อสื่อสารให้ทราบทันที่พบเห็นว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

 

 

 

banner03122564 2

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด