ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

ขยายเวลาการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ(ข้อ 2)ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขยายเวลาการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ(ข้อ 2)ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. สามารถงดส่งต้นเงินกู้สามัญ


พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกสามารถงดส่งต้นเงินกู้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 งวด/เดือน (เริ่มตั้งแต่ กันยายน - ธันวาคม 2564)

  1. ประสงค์จะขอพักชำระหนี้


ให้ยื่นแบบขอพักชำระหนี้ตามแบบฟอร์ม ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน

มาตรการที่ 1,3 และ 4 ยังคงเดิมตามประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 64

ประกาศ    แบบฟอร์ม

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด