ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน
     1) สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้
          (1.1) ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว จำนวน 5,000 บาท
          (1.2) สมาชิกเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด 19 จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท 
     2) กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ยื่นขอรับทุนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทราบผลจากแพทย์หรือโรงพยาบาล
     3) กรณีเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต
     4) ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 เอกสารประกอบ
     1) ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 คลิกที่นี่
     2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     3) สำเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์
     4) สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)

***ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563*** คลิกที่นี่

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด